UITSLUITINGSCRITERIA

De Spalt kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

- welke niet passen binnen de groep in zorg zijnde cliënten

- zonder toekomstperspectief op zelfstandig wonen

- met een IQ < 80

- met  ernstige psychiatrische problematiek

- met ernstig agressief en action out gedrag

- met alcohol en/of drugsproblematiek

- met (aanstaand) ouderschap

- met ernstige dreiging vanuit netwerk

- met geen bereidheid tot acceptatie aanvullende zakelijke ondersteuning

- met een klinische behandelbehoefte

- die een gevaar opleveren voor de in zorg zijnde cliënten