Missie

De Spalt biedt verblijf en ondersteund jongeren op een kans in de maatschappij.

Het biedt een veilig “thuis”, kansen tot groei en ontwikkeling. De jongere en het netwerk om de jongere heen staan centraal binnen de Spalt. Vanuit betrokkenheid werken onze medewerkers aan de (hulp) vraag van de jongere en zijn netwerk. Zodat deze jongeren kunnen doorstromen als zelfredzame en zelfbewuste jongeren.  Binnen de Spalt denken wij in oplossingen en kansen om positieve resultaten te behalen.

Visie

Een veilige, gezonde en een onbezorgde jeugd draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandige jongvolwassenen. Het belangrijkste voor een positieve, gezonde ontwikkeling van jongeren is de relatie met ouders/opvoeders en opgroeien in een veilige thuissituatie. Evenals het actief deelnemen aan school en in onze samenleving.

Vanuit betrokkenheid, respect en de kracht van de jongeren zullen wij een samenwerking aangaan. Samen met de jongere en de betrokkenheid van zijn netwerk zullen wij de jongere stimuleren en ondersteunen om te werken aan zijn hulpvragen en doelen.

De Spalt hecht er grote waarde aan dat jongeren ervaren dat hun ontwikkeling en belangen voorop staan. Voor elke jongere zal er maatwerk worden toegepast tijdens het traject binnen de Spalt.

De kleinschalige, laagdrempelige setting zorgt voor een verbindend element tussen de medewerkers en de jongeren met hun netwerk. Binnen de Spalt mag iedereen zichzelf zijn.